Drugi Sprat

 • Drugi Sprat
  TROSOBAN
  89.68m2
  slobodan
 • Drugi Sprat
  DVOIPOSOBAN
  75.43m2
  slobodan
 • Drugi Sprat
  TROSOBAN
  79.9m2
  slobodan
 • Drugi Sprat
  DVOSOBAN
  54.43m2
  prodat
 • Drugi Sprat
  DVOSOBAN
  56.1m2
  prodat
 • Drugi Sprat
  DVOSOBAN
  61.1m2
  rezervisan
 • Drugi Sprat
  DVOSOBAN
  59.49m2
  slobodan
 • Drugi Sprat
  DVOIPOSOBAN
  77.13m2
  slobodan
 • Drugi Sprat
  DVOIPOSOBAN
  74.21m2
  slobodan
 • Drugi Sprat
  TROIPOSOBAN
  85.62m2
  slobodan
 • Drugi Sprat
  DVOIPOSOBAN
  56.75m2
  prodat

Treći Sprat

 • Treći Sprat
  TROSOBAN
  89.68m2
  prodat
 • Treći Sprat
  DVOIPOSOBAN
  75.43m2
  prodat
 • Treći Sprat
  TROSOBAN
  79.9m2
  slobodan
 • Treći Sprat
  DVOSOBAN
  54.53m2
  prodat
 • Treći Sprat
  DVOSOBAN
  56.22m2
  prodat
 • Treći Sprat
  DVOSOBAN
  61.23m2
  prodat
 • Treći Sprat
  DVOSOBAN
  59.59m2
  prodat
 • Treći Sprat
  DVOIPOSOBAN
  77.13m2
  slobodan
 • Treći Sprat
  DVOIPOSOBAN
  74.22m2
  slobodan
 • Treći Sprat
  TROIPOSOBAN
  85.62m2
  slobodan
 • Treći Sprat
  DVOIPOSOBAN
  56.75m2
  prodat

Četvrti sprat

 • Četvrti sprat
  TROSOBAN
  89.68m2
  prodat
 • Četvrti sprat
  DVOIPOSOBAN
  75.43m2
  slobodan
 • Četvrti sprat
  TROSOBAN
  79.9m2
  slobodan
 • Četvrti sprat
  DVOSOBAN
  54.53m2
  prodat
 • Četvrti sprat
  DVOSOBAN
  53.7m2
  prodat
 • Četvrti sprat
  DVOSOBAN
  61.23m2
  rezervisan
 • Četvrti sprat
  DVOSOBAN
  59.59m2
  prodat
 • Četvrti sprat
  DVOIPOSOBAN
  77.13m2
  slobodan
 • Četvrti sprat
  DVOIPOSOBAN
  74.22m2
  prodat
 • Četvrti sprat
  TROIPOSOBAN
  85.62m2
  slobodan
 • Četvrti sprat
  DVOIPOSOBAN
  56.75m2
  prodat

Peti Sprat

 • Peti Sprat
  TROSOBAN
  89.68m2
  slobodan
 • Peti Sprat
  DVOIPOSOBAN
  75.43m2
  prodat
 • Peti Sprat
  TROSOBAN
  79.9m2
  slobodan
 • Peti Sprat
  DVOSOBAN
  54.53m2
  prodat
 • Peti Sprat
  DVOSOBAN
  56.22m2
  rezervisan
 • Peti Sprat
  DVOSOBAN
  61.23m2
  prodat
 • Peti Sprat
  DVOSOBAN
  59.59m2
  prodat
 • Peti Sprat
  DVOIPOSOBAN
  77.13m2
  slobodan
 • Peti Sprat
  DVOIPOSOBAN
  74.22m2
  slobodan
 • Peti Sprat
  TROIPOSOBAN
  85.62m2
  prodat
 • Peti Sprat
  DVOIPOSOBAN
  56.75m2
  prodat

Šesti sprat

 • Šesti sprat
  TROSOBAN
  89.68m2
  slobodan
 • Šesti sprat
  DVOIPOSOBAN
  75.41m2
  prodat
 • Šesti sprat
  TROSOBAN
  79.9m2
  slobodan
 • Šesti sprat
  DVOSOBAN
  54.53m2
  prodat
 • Šesti sprat
  DVOSOBAN
  56.22m2
  slobodan
 • Šesti sprat
  DVOSOBAN
  58.71m2
  slobodan
 • Šesti sprat
  DVOSOBAN
  59.59m2
  prodat
 • Šesti sprat
  DVOIPOSOBAN
  77.13m2
  slobodan
 • Šesti sprat
  DVOIPOSOBAN
  74.22m2
  slobodan
 • Šesti sprat
  TROIPOSOBAN
  85.62m2
  slobodan
 • Šesti sprat
  DVOIPOSOBAN
  56.75m2
  prodat

Sedmi sprat

 • Sedmi sprat
  ČETVOROSOBAN
  119.39m2
  prodat
 • Sedmi sprat
  DVOIPOSOBAN
  75.43m2
  prodat
 • Sedmi sprat
  TROSOBAN
  79.92m2
  slobodan
 • Sedmi sprat
  DVOSOBAN
  54.53m2
  slobodan
 • Sedmi sprat
  DVOSOBAN
  53.84m2
  prodat
 • Sedmi sprat
  DVOSOBAN
  61.37m2
  slobodan
 • Sedmi sprat
  DVOSOBAN
  59.7m2
  slobodan
 • Sedmi sprat
  DVOIPOSOBAN
  77.13m2
  slobodan
 • Sedmi sprat
  DVOIPOSOBAN
  74.21m2
  slobodan
 • Sedmi sprat
  TROIPOSOBAN
  111.65m2
  prodat

Povučeni Sprat

 • Povučeni Sprat
  TROIPOSBAN
  107.16m2
  prodat
 • Povučeni Sprat
  DVOIPOSOBAN
  75.74m2
  prodat
 • Povučeni Sprat
  TROIPOSOBAN
  96.51m2
  prodat
 • Povučeni Sprat
  TROIPOSOBAN
  102.17m2
  prodat
 • Povučeni Sprat
  TROIPOSOBAN
  93.37m2
  prodat
 • Povučeni Sprat
  DVOIPOSOBAN
  77.71m2
  prodat
 • Povučeni Sprat
  DVOIPOSOBAN
  71.34m2
  prodat
 • Povučeni Sprat
  TROIPOSOBAN
  98.41m2
  prodat